دبستان قلم

دبستان دوره اول و دوم قلم از سال 1394 فعالیت خود را آغاز نموده و با بکارگیری کادر مجرب و استفاده از امکانات به روز مکانی مناسب برای تربیت نوگلان عزیز شما می باشد.